Sản phẩm Hot

hàng mới về

 • -2%
  Terra D750
  14,200,000 13,900,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 79
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 60 km
  Tốc độ thử nghiệm: 40 km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -22%
  Anbico Xmen II
  14,590,000 11,390,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 194
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 70 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45 - 50km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -17%
  Zoe Anbico
  17,200,000 14,290,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 15
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45 - 50km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah (chính hãng theo xe)
  Động cơ: 1000W

 • -5%
  Anbico Zoomer X
  13,700,000 12,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: Balo hoặc mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 16
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 800W

 • -22%
  XMEN PRO DTP
  14,000,000 10,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 190
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 70 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45 - 50km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -22%
  Vespa Bella DTP
  13,150,000 10,290,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 62
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45 - 50km/h
  Ắcquy: 48V - 20Ah
  Động cơ: 800W

 • -10%
  DK Roma S 2017
  14,500,000 12,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 54
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45 - 50km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -13%
  Xmen Classic
  13,500,000 11,690,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 140
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80-85 km
  Tốc độ thử nghiệm: 55 - 60km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -10%
  Bat X Sport
  11,700,000 10,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 97
 • -6%
  Anbico AP 1705
  10,100,000 9,490,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 197
 • -11%
  Dk Giant 137
  14,100,000 12,490,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 181
 • -2%
  DK Hikaru
  9,120,000 8,900,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 15
 • -4%
  Yadea Juno
  10,120,000 9,700,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 187
 • -8%
  DK 18Y
  9,200,000 8,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 14
 • -15%
  Bat X
  12,300,000 10,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 188
 • -20%
  M133s Terra Rio
  11,500,000 9,190,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 139

Tin tức - sự kiện