Khách hàng sử dụng xe đạp điện, xe máy điện chính hãng mua từ hệ thống Đại lý Thế Giới Xe Điện được đăng ký bảo hành và cấp sổ bảo hành để hưởng dịch vụ bảo hành.

Sổ bảo hành có hiệu lực khi đại lý nơi khách hàng mua xe điền đầy đủ thông tin yêu cầu và có dấu xác nhận của đại lý.

Trong thời gian bảo hành xe của khách hàng bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất (không bao gồm những mục nằm ngoài phạm vi bảo hành được nêu ở dưới), khách hàng có thể mang xe tới bất kỳ cửa hàng hoặc trạm bảo hành của Thế Giới Xe Điện để được hưởng dịch vụ bảo hành.

Khi mang xe tới bảo hành , khách hàng phải xuất trình sổ bảo hành.

Sau khi khách hàng mô tả tình trạng của xe, nhân viên kỹ thuật của đại lý sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ, đánh giá và quyết định chi tiết hư hỏng của chiếc xe có phải nguyên nhân từ nhà sản xuất hay không.

Nếu chiếc xe bị hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành, nhân viên kỹ thuật sẽ thông báo chi tiết gía dịch vụ sửa chữa và linh kiện thay thế . Trong trường hợp này, nếu muốn sửa chữa hay thay thế linh kiện hư hỏng của chiếc xe, khách hàng sẽ phải thanh toán đầy đủ tiền công sửa chữa và tiền phụ tùng tại đại lý.

Nếu chiếc xe bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, yêu cầu bảo hành của khách hàng sẽ được chấp nhận. Trong trường hợp này, đại lý sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế (nếu cần thiết) phụ tùng hư hỏng của chiếc xe, và khách hàng không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào cho việc sửa chữa cũng như phụ tùng thay thế.

Phụ tùng hư hỏng sẽ được đại lý giữ lại để gửi lên Công ty